fbpx

Образователната система в Холандия:
Как изглежда „образованието на бъдещето“?!

образователна система в Холандия

Защо холандското образование е толкова високо ценено в световен мащаб?

Според закона за холандското образование, всички деца и млади хора трябва да имат еднакво равни възможности да получат образование,  независимо от пола, местоположението си, както и различните социални или икономическите фактори. Ето затова, холандското образование се счита за  „образование на бъдещето“ за голям брой хора по цялото земно кълбо.

За да придобием по-добра представа защо висшето образование в Холандия е поставено на толкова високо ниво, трябва да разгледаме какво се случва още в самото начало!

Целта, която холандското образователно министерство си поставя е да помогне на всеки един от учениците да осъзнае своите силни качества и на базата на това да развие таланта си извън пределите си! За да може да постигне тази цел, учениците се обучават на това как сами да поставят и постигат по-малки цели и по този начин да изпитват удовлетворение от целия образователен процес.

Ролята на учителя/преподавателя е също изключително важна, като той/тя е по-скоро техен приятел/партньор, който им помага сами да достигнат до изводите и отговорите на въпросите си. Всякакви по-строги приоми, на които вие може би сте били подложени в училище, са непознати за холандските ученици. Разликата е коренна.

образователна система в Холандия

Детска градина

Интересното и различно при холандците е, че целият образователен процес започва доста рано. Още от детската градина!

За разлика от България, тук всяко семейство и всяко дете има гарантирано място в детска градина, независимо от доходите на родителите или други фактори. Играта е основен приом в тези ранни етапи на предучилищно образование и всичко преминава под нейна форма. Поставя се акцент и на равенството между момчетата и момичетата, което цели още от толкова ранна възраст да бъдат изкоренени половите дискриминации, с които се сблъскваме с течение на годините.

 

Училище

В Холандия, децата заповат училище обикновено на четиригодишна възраст. Като от четиригодишна до шестгодишна възраст, учениците могат да изберат да посещават 80% от курсовете. Между шест и шестнайсетгодишна възраст учениците трябва да посещават 100% от всички курсове. Учебният ден започва в 8:30 сутринта и трае до 15.30 ч. за всички ученици в долните и горните класове.

Интересното е, че родителите на деца в училищна възраст имат право да работят на непълно работно време (например от 9 до 14 часа), за да могат да се грижат за децата. Те също имат право да ползват отпуски по време на ваканцията на детето. Осигурени са извънкласни дейности, подобно на занимални, за деца, чиито родители трябва да работят.

Училищната система е разделена на по-нисък и по-висок курс. Долният курс продължава осем години, от 4 до 12 години. Впоследствие се провежда SIT-A тест за определяне кой тип училище ще продължи да посещава ученикът, спрямо неговите интереси и силни страни. Гимназиите организират дни на отворени врати, за да позволят на родители и ученици да се запознаят възможностите, които различните училища предлагат.

В горния курс, първата година е основна. Независимо в коя посока вървите, всички ученици преминават през него. Това ниво е подготвителен клас. След това отново се провежда изпит и окончателно се определя посоката на обучението на учениците. Ако ученикът е показал резултати, които показват, че той има възможност да продължи в повече от една посока, тогава детето и родителите му трябва да решат къде да учи след подготвителния клас.

образователна система в Холандия

Индивидуален подход

Много е важно да подчертаем различния подход на преподавателите в холандските училища. Недопустимо е някой да си позволи да засегне личността или достойнството на децата. Именно затова, незавсимо, че формата на обучение е групова, всички похвали или насоки се случват лично между преподавателя и ученика, а много често (почти винаги) и в присъствието на родителите. За да бъдеш учител в Холандия, било то в училище или извън него (стига да работиш с деца), задължително трябва да имаш необходимото педагогическо образование и съответния сертификат.

(не)Оценяване

Подобно на образованието във Финландия, и холандците не поставят оценки на учениците до шести клас. С това решение се цели стимулът към знания и персонално развитие. Хонландците, както и финландците, са установили, че ранното оценяване води до ненужен стрес, който автоматично води до нежелани резултати при учениците, които и без това все още не са достигнали до необходимото ниво на развитие, за да си дадат ясна представа какво точно означава силната или по-слабата оценка. 

образователна система в Холандия

Психологичното здраве е от огромно значение

Специално внимание се отделя на доброто психическо състояние на децата в училище. На разположение са специалисти, с които децата могат да говорят независимо от типа проблем, с който са се сблъскали – било то академичен, семеен или личен. Самите учители също имат като задача да наблюдават учениците си и при индикация, че някой от тях изпитва затруднения по един или друг начин, му бива оказвана помощ своевременно.

Друг важен момент е оценяването в началото и края на годината. Учителят, детето и родителите провеждат съвместен разговор, с цел да бъдат определени целите, които детето иска да постигне за себе си през следващите 12 месеца. Това най-вече включва изясняване на трудностите, с които ще се сблъска и начинът, по който евентуално да превъзмогне тези пречки по време на учебната година. Тук също трябва да споменем, че ролята на учителят не е на съветник, а по-скоро на модератор, който може да даде различни предложения, но всички решения и начини на действие зависят най-вече от самото дете, а после и от неговите родители.

образователна система в Холандия

Обяснението е по-важно пред верния отговор 

Холандците обръщат специално внимание на аналитичното мислене на учениците. Още от ранна възраст се акцентира над самия процес за достигнане на решение. Верният отговор е важен, но още по-важно е начинът на мислене, защото той е в основата на всичко.

Дискриминация и равни възможности за всеки един ученик

Холандия е една от най-толерантните страни по света, обръщайки специално внимание на учениците, които се затрудняват с четенето и писането, например. Те могат да получат специализирана допълнителна помощ, стига да я потърсят и пожелаят.

Сигурно знаете, че диагнозата ADHD (синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност) е изключително срещана в наши дни. За да се справят, тези деца следва да получат друг тип помощ и по този начин да успеят да се концентрират и да постигнат целите си. В Холандия, за тези деца и наличен специален учебен план, с която помощ те могат да се развият напълно и да имат точно толкова умения и възможности както всеки един ученик на тяхната възраст.

Блог

Информация за Холандия и форумите на българите в страната

Информация за Холандия и форумите на българите в страната

Информация за Холандия и форумите на българите в странатаХоландия – страната на ниската земя и високите успехи!   Кралство Холандия една от най-желаните дестинации за туризъм, образование, работа, стартиране на бизнес, развлечения, живот и всичко останало! Страната,...

Как се чувства един студент преди заминаване в чужбина

Как се чувства един студент преди заминаване в чужбина

Какво трябва да знае всеки студент преди заминаването си в чужбинаПриеха ме! Ами сега?   Щом сте отворили тази статията, вие вече сте на прага на осъществяването на вашата мечта – да сте студент в световнопризнат университет в Дания или другаде в чужбина. След целия...

Културен Шок на Студенти в Чужбина

Културен шок на студенти в Холандия, Скандинавия и изобщо в чужбинаНе си мислете, че културният шок ще ви подмине!   Културният шок е психологически преход (може да бъде и физически – като например промени в телесното тегло), причинен от промяната на обичайния начин...

Share This