fbpx

Биология

University Nord – Норвегия

бакалавър биология Норвегия

Какво представлява програмата?

Изучаването на биология в Nord University ще ви даде възможността да научите важните неща за основите на живота като ще имате и реални срещи и работа с природата в красивите местности на Северна Норвегия. Бакалавърската програма по биология ще ви подготви със сериозни знания в сферата на биологията. Те включват познания по:

 • физиология,
 • генетичен материал,
 • видово разнообразие,
 • химични връзки,
 • екологични и еволюционни процеси

Решаването на бъдещите предизвикателства в природата, като климатичните изменения, замърсяването и мутациите на вируси и бактерии, са от огромно значение за обществото. С изучаването на тази специалност, ще можете да станете квалифицирани специалист, който ще може да търси отгорои и решения на тези въпроси.

бакалавър биология Норвегия

Какво се учи като предмети?

През първите четири семестъра обучението е повече базирано на придобиване на теоритични знания и основи. Последните два семестъра включват свободноизбираеми предмети и практически дейности, в които се работи по проблеми свързани с местната околна среда и се работи с местни фирми. Освен свободноизбираемите предмети, през последния семестър може да се избира и между стаж в Норвегия или чужбина и академична работа (бакалавърска теза) с помощта на ръководител от университета.

бакалавър биология Норвегия

Какво можем да продължим да учим?

Успешното завършване на тази специалност ви дава шанса за продължите обучението си в магистърска програма по бионауки в Nord University или за магистърски програми в други институции в Норвегия и в чужбина.

Ако решите да продължите да учите магистратура по Biosciences в Nord, ще може да избирате от следните специализации:

 • Аквакултури
 • Геномика
 • Животновъдство
 • Морска екология
 • Сухоземна екология и управление на природата
бакалавър биология Норвегия

Какво ще работим?

Областите на опазването, устойчивото развитие, морските ресурси и молекулярната биология са само част от нещата, с които ще сте ангажирани в работата, ако изребете да учите бакалавърската степен по биология. От вас зависи дали ще работите в частния или в държавние сектор – специалистите по биология са нужни и в двата сектора. Ще може да намерите работа в следните институции:

 • агенции по околна среда
 • лаборатории
 • компании и дирекции

Друга възможност е предагогиката – ако надградите обучението си с педагогика, ще можете да работите и като учител в гимназия или средно училище. А ако решите да продължите с магистърска степен, можете например да се съсредоточите към по-тясно специализирано обучение и да станете професионалист в тази сфера.

бакалавър биология Норвегия

Има ли нещо интересно?

СТАЖ

През шестия семестър ще имате възможност да изберете дали да учите семстър в чужбина или да стажувате в Норвегия или в чужбина. Стажът  се състои от 12 седмици – работа на пълен работен ден в подходяща компания или учебно заведение в чужбина или Норвегия.

За осигуряване на качеството стажът в чужбина се признава само ако е налице едно от следните условия:

 • стажът се извършва в един от партньорските университети на Nord, чрез Еразъм+ или двустранни споразумения
 • лабораторията или компанията в чужбина да сътрудничи с един от партньорските университети на Nord
 • проектът, в който ще участва студентът, е признат от схеми за безвъзмездни средства за обучение в чужбина, като Еразъм+
бакалавър биология Норвегия

Студентски обмен

Ако сте мислили да учите един семестър в чужбина, университетът Nord силно го препоръчва. Придобиването на международен опит е от съществено значение във всяка професия, тъй като работната среда може да ви срещне с хора от различни места и култури и опитът в това отношение ще ви направи конкурентоспособни. Също така обучението в друг партниращ университет извън Норвегия, ще ви позволи да се запознаете с по-широк кръг теми и курсове. Третата година е най-подходяща за студентският обмен.

бакалавър биология Норвегия

Как ще изглежда животът ви по-късно? 

При успешно завършване на тази програма, ще имате нужните знания, умения и обща компетентност в сферата на дигиталните продукти.

Знания

 • знания за основни теории, методи и изследователски области в биологията, особено в предметни области като клетъчна биология, генетика, еволюция, познание за видовете, екология и физиология;
 • да е наясно с принципите на еволюцията и генетиката, от менделската генетика до съвременните геномни техники;
 • да има представа за молекулярните и клетъчните процеси, които са в основата на живота, включително репликация на ДНК, генна експресия и клетъчно делене.
бакалавър биология Норвегия

Умения:

 • да може да изследва природни явления и да решава проблеми в лаборатарията и на място, използвайки различни методи и инструменти, както и да пише доклад за извършената работа;
 • да има критично мислене и подход при събирането и оценяването на първичните и вторичните източници на информация;
 • да може да използва R като статистически инструмент за прост анализ на данни.

Обща компетентност:

 • да може да търси и прилага нови познания в областта на биологията;
 • способност за решаване на академични проблеми чрез използване на термини и модели;
 • компетентност както в самостоятелната работа, така и в груповата;
 • да умее устно или писмено да предаде научените знания на различни групи хора;
 • добрите практики за здраве, безопасност и околна среда да са водещ критерий в бъдещото работно място на студента.

Блог

3 причини да уча в Китай

3 причини да уча в Китай

3 причини да учите в Китай Китай може и да не е първата страна, за която се сещате, но това е дестинация, която си заслужава сериозно внимание. Ето три убедителни причини, поради които обучението в Китай може да бъде идеалният избор за вас.1. Иновативно и практически...

Храна в Китай

Храна в Китай

Приключенията на чау в Китай: Ръководство за студенти за разходите за храна и къде са изгодните сделкиГотови ли сте да се потопите във вкусния свят на китайската кухня? Преди да опаковате куфарите си и да тръгнете да учите в Китай, нека обсъдим цената на храната и...

Студентският живот в Китай: Какво да очаквате?

Студентският живот в Китай: Какво да очаквате?

Студентският живот в Китай: Какво да очаквате?И така, взехте вълнуващото решение да учите в Китай! Пригответе се за едно незабравимо приключение, изпълнено с нови приятели, културни преживявания и академични предизвикателства. Създаване на приятели и изследване на...