fbpx

International Environment and Development Studies

Norwegian University of Life Sciences – Норвегия

International Environment and Development Studies бакалавър Норвегия

Какво представлява програмата?

Специалността International Environment and Developmen Studies предлага ще ви даде възможността да изучавате международната среда и проблемите на развитието в света. В хода на цялата програма ще използвате уникални и нови социални и научни количествени и качествени подходи. Преподавателите ще ви запознаят с проблеми свързани със социалната справедливост, равенството между половоте, опазването на природата и устойчивостта ѝ, проблеми сръзани с природните ресурси и тяхното управление, политика и много други.

В днещно време, проблемите на човечеството са големи и алармиращи, особено по отношение на социалното неравенство, бедността и климатичните изменения. Поради тази причина съветите на институциите от висшето образование и научните изследвания в Норвегия не остават безучастни, а предприемат строги мерки. Така се поставя началото на програмата, а чрез нея стават възможни насоките за изследвания и образование да са свързани с тези глобални проблеми и да са вкарани в законови рамки, за да могат да бъдат публично финансирани.

Бакалавърската степен по International Environment and Development Studies ще ви даде знания и умения, с които ще можете да се справите с глобалните предизвикателства чрез уникален интердисциплинарен подход – знания от различни научни направления и фокус върху междунароната подготовка и запознатост с проблемите по света.

International Environment and Development Studies бакалавър Норвегия

Какво се учи като предмети?

Бакалавърската програма по International Environment and Development Studies включва задължителни и избираеми предмети. Задължителните курсове отговарят на 115 броя кредити (ECTS points), които карате през първите две години от програмата. Избираемите предмети са с тежест от минимум 45 кредита (ECTS points) и се изучават през третата година в същата катедра или друга от университета.

През първата година преподавателите ще ви запознаят с повечето от проблемите, които специалността засяга, като постепенно сложността и интердисциплинарния подход плавно се въвеждат в образователния процес. Ще разберете как да провеждате прочувания и какво трябва да усвоите, за да пишете научни статии за извършени опити и изследвания. Също така, философията и екологията са много важни дисциплини в програата. За да придобиете реален опит и възможност за запознаване с истинските проблеми, ще имате не малко практически курсове и посещения, а през петия семестър е възможен обмен с партньорски университети в чужбина.

International Environment and Development Studies бакалавър Норвегия

Завършвайки тази специалност би следвало да сте професионално подготвени в следните аспекти:

  • Работа според етичните съображения и предизвикателства, свързани с изследванията, които включват хората и обществото;
  • Познаване на перспективите в политиката, икономиката, екологията и науките за околната среда;
  • Писане на академични текстове и създаване на литературна аргументация с логична последователност;
  • Провеждане на качествено и количествено изследване след избиране на подходящи методи и аргументиране на направения избор;
  • Критично и аналитично мислене, с цел да се направят възможно най-добрите оценки на местната и глобалната среда и предизвикателствата за развитие в тях;
  • Високо разбиране на взаимосвързаността между социалните и природните науки и боравене с различни проблеми, включващи работа и от двете научни направления.
International Environment and Development Studies бакалавър Норвегия

Последващо обучение и кариера

След като завършите, ще имате възможност да работите за широк кръг от местни и международни институции, в това число държавни агенции и неправителствени организации за развитие. Ако имате амбиции да продължите обучението си, то това също е възможно и най-често ще се насочите към следваща академична степен с проучвания в развитието на обществата, околната среда, международните отношения, управлението на ресурсите и екология.

Завършилите тази бакалавърска степен могат да продължат обучението си в други държави и университети или да продължат в Norwegian University of Life Sciences в следните магистратури:

  • Global Development Studies
  • International Environmental Studies
International Environment and Development Studies бакалавър Норвегия

Има ли нещо интересно?

По време на образованието, преподавателите ще използват различни методи на преподаване и работа. Работата с пробемите на околната среда изисква използване на знания в нови ситуации, подари което много често се използват и реални казуси, които се дискутират в групи и се търси хипотетично решение.
Групавата работа е основна във всички институции за висше образование в Норвегия и така ще сте готови професионалисти за бъдещата си работа още докато сте студенти!

Преподавателите ви ще ви занимаят както с традиционни лекции, така и с участия в семинарни дейности, презентации и дискусии по време на лекциите. Практиката и придобития от нея опит също са важна част от програмата, като те се използват най-често в избираемите курсове в последната година от специалността.

Начините за оценяване също са няколко варианта и включват писмени изпити, изпитни задачи, които се подготвят от вкъщи, устни изпити и курсови работи. С тези задачи и изпити се следят уменията на студента за академично четене, разбиране и писане, аналитичните умения и общото развитие в специалността. 5-тия семестър е времето, което е най-подходящо за обмен в друг университет. Възможностите са разнообразни, защото унивеситетът партнира с много институции от различни държави.

International Environment and Development Studies Norway

Блог

3 причини да уча в Китай

3 причини да уча в Китай

3 причини да учите в Китай Китай може и да не е първата страна, за която се сещате, но това е дестинация, която си заслужава сериозно внимание. Ето три убедителни причини, поради които обучението в Китай може да бъде идеалният избор за вас.1. Иновативно и практически...

Храна в Китай

Храна в Китай

Приключенията на чау в Китай: Ръководство за студенти за разходите за храна и къде са изгодните сделкиГотови ли сте да се потопите във вкусния свят на китайската кухня? Преди да опаковате куфарите си и да тръгнете да учите в Китай, нека обсъдим цената на храната и...

Студентският живот в Китай: Какво да очаквате?

Студентският живот в Китай: Какво да очаквате?

Студентският живот в Китай: Какво да очаквате?И така, взехте вълнуващото решение да учите в Китай! Пригответе се за едно незабравимо приключение, изпълнено с нови приятели, културни преживявания и академични предизвикателства. Създаване на приятели и изследване на...